Safety and Security at the Campus (in Finnish)

Turvallisuus oppilaitoksissa

Nämä  oppilaitosturvallisuuden verkko-opinnot on tarkoitettu kaikille niille, jotka työskentelevät tai opiskelevat kouluympäristössä. Katkelmissa kuvataan keskeiset, turvallisuuteen liittyvät käsitteet ja niiden liittyminen turvallisuuskulttuurin edistämiseen. Turvallisuuden rakentuminen oppilaitoksissa -osiossa kuvataan niitä käytännön menetelmiä, joilla voidaan edistää turvallisuuskulttuuria oppilaitosympäristössä. Aineistossa kuvataan esimerkiksi turvallisuuskävelyn järjestäminen. Tämä aineisto on tuotettu aikuisopiskelijoille, mutta varsinkin opetuskokonaisuuden toiminnallisia osia voidaan soveltaa myös nuoremmille koululaisille.

Tee tehtävät erilliselle paperille ja jos kyseessä on osaltasi aineiston liittyminen laajempaan opintokokonaisuuteen, kirjaa vastaukset yhteen asiakirjaan, merkitse kuinka paljon aikaa käytit tehtävien tekemiseen ja palauta tehtävät opettajasi antamien ohjeiden mukaan. Katkelmien keston näet, kun klikkaat videon käynnistysmerkistä. Koko aineistoa ei kannata katsoa kerralla. Voit jakaa opiskelun esimerkiksi katsomalla yhdellä rivillä olevat videot tai katsoa yhden katkelman päivässä. Aineisto on kokonaan suomenkielinen.

Uuden alku - Tervetuloa!

Tehtävät

  1. Miksi turvallisuudesta pitää puhua?

Turvallisuus ja keskeiset käsitteet

Näissä katkelmissa on kuvattu muutamia turvallisuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Tutustu niihin ennen toiminnallisempia osioita.

Tehtävät:

Mitä arvot ovat?

Mihin kahteen ryhmään Schwartz jakaa arvot?

Tehtävät:

Mitä eroa on käsitteillä security ja safety?

Tehtävät:

Kenen vastuulla on turvallisuus?

Kenen vastuulla on sinun oma hyvinvointisi?

Tehtävät:

Mikä on turvallisuuskävely?

 

Turvallisuuden rakentuminen oppilaitoksissa

Turvallisuus ei ole pelkästään suunnitelmia ja dokumentteja. Näissä katkelmissa kuvataan, millaisilla toimenpiteillä turvallisuutta voidaan käytännössä edistää oppilaitoksissa. Esimerkiksi on valittu käsityön oppimisympäristö.

Tässä katkelmassa kuulet, millaiset tekijät ovat yhteydessä tapaturmiin.

Tehtäviä:

Mistä löytyy oman oppilaitoksesi turvallisuussuunnitelma?

Mikä on yleisin tapaturma?

Tässä katkelmassa on kuvattu tarkemmin käsityön oppimisympäristöä.

Tehtäviä:

Mitä opiskelijan tulee tietää koneista ennen työskentelyn aloittamista?

Miten toimit, jos huomaat, että kone tai laite on epäkunnossa?

Miten toimitaan hätätilanteissa?

Katkelman lopulla kuvattiin käytännön keinoja, joilla voit itse edistää turvallisuutta. Luettele nämä.

Tässä katkelmassa kuulet, mille käytännön tekijöille oppilaitoksen turvallisuus perustuu.

Tehtäviä:

Mitä tarkoitetaan rakenteellisella turvallisuudella?

Mainitse, millaisia rakenteellisen turvallisuuden järjestelmiä yliopistorakennuksissa on käytössä.

Tässä katkelmassa kuulet, miten tulipalossa tulee toimia oppilaitosympäristössä. Kuuntele ohjeet tulipalossa toimimiseksi.

Tehtäviä:

Miten tulee toimia, jos tulipalo syttyy oppilaitoksessa?

Tässä katkelmassa kuulet määritelmän oppimisympäristöstä ja käytännön ohjeita siitä, miten voit itse toiminnallasi huolehtia siitä, että oppimisympäristö on turvallinen.

Tehtäviä:

Kirjoita, millaisia tavallisia toimia oppimisympäristön ja oppijoiden turvallisuuden edistämisestä mainittiin katkelmassa?

Turvallisuushavainnot

Turvallisuushavainnoilla tarkoitetaan turvallisuuteen liittyvien poikkeamien kirjaamista ja ilmoittamista.

Mitä tarkoitetaan turvallisuushavainnolla?

Näit valokuvissa turvallisuusriskejä. Kuvaa muutamalla sanalla, millaisia ne olivat.

Jos havaitset työ- tai opiskelupaikkasi turvallisuudessa turvallisuusriskin tai poikkeaman,

ilmoita siitä. Poikkeama on hyvä kertoa myös esimiehelle tai opettajalle sähköpostilla.

 

Turvallisuuskävely

Tällä videolla näet, miten turvallisuuskävelyn voi järjestää. Palauta mieleesi, miten turvallisuuskävelyä kuvattiin yläpuolella olevassa katkelmassa. Huomaa, että katkelman kesto on tavallista pidempi (noin 15 minuuttia).

Mitä turvallisuuskävely tarkoittaa?

Kuvaile lyhyesti, mitä turvallisuuskävelyn aikana tehtiin.

Jos sinun pitäisi järjestää turvallisuuskävely omalle yhteisöllesi, millaisia rasteja tekisit?

Kuvaile viisi turvallisuuskävelyn tehtävä- tai havaintorastia.

Näillä videoilla kuvataan, miten yleisimmissä hätätilanteissa tulee toimia.

Tulipalo

Miten toimit, jos havaitset uhkaavan tulipalon?

Mitä alkusammutusvälineitä löydät oppilaitoksestasi?

Mitä hyötyä on paloilmoitinlaitteesta?

 

 

Hätäensiapu

Mitä tarkoitetaan hätäensiavulla?

Miten toimit kohdatessasi maassa makaavan henkilön?

Miten voit auttaa tukehtuvaa henkilöä?

 

Suojautuminen

Tämä katkelma sisältää ohjeet sisälle suojautumisesta. Katkelmaan sisältyy poliisin tuottama video aiheesta.

Miten suojaudut oppilaitoksessa väkivallan uhalta?

Miten poliisi ohjeistaa toimimaan vakavassa uhkatilanteessa vaikkapa julkisella paikalla?

Jos olet työ- tai opiskelumatkalla, pidä huoli, että joku muukin tietää, missä olet. Työnantaja ja opintojen

järjestäjä velvoittaa toimijat ilmoittamaan matkoistaan.

 

 

Kertaus